தனியார் பள்ளிகளில் இலவச கல்விக்கான

ஆன்லைன் விண்ணப்படிவம் தமிழ்நாடு முழுவதும்

ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி முதல் மே 25 ஆம் தேதி வரை திறக்கப்பட்டுள்ளது

கல்வி உரிமை சட்டம் (RTE), பிரிவு 12 (1) சி, சமூகத்தின் பின்தங்கிய மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவுகளின் குழந்தைகளுக்கு 25% இடஒதுக்கீட்டை (இலவச கல்வி) தனியார் பள்ளிகளில் உத்தரவாதம் செய்கிறது.

உங்களுடைய குழந்தை  3 முதல் 4 வயது வரை அல்லது 5 முதல் 6 வயது வரை இருந்தால்,  விவரங்களை கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள படிவத்தில் நிரப்பவும். பூமி தன்னார்வலர்கள் இந்த பெற்றோரை தமிழ்நாடு RTE கீழ் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க உதவ அவர்களைத் தொடர்புகொள்வார்கள்.

To refer a child click here