ஆதரவிற்காக பூமியில் வெற்றிகரமாகப் பதிவு செய்துள்ளீர்கள்.

நீங்கள் இந்த RTE பற்றிய தகவலை தெரிந்துகொண்டது போல, முடிந்தவரை உங்கள் நண்பர்கள், வீட்டு வேலைசெய்பவர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுபவர்கள், பால் போடுறவங்க, துப்புரவு தொழிலாளர்கள், இந்த மாதிரி நிறைய மக்களோட குழந்தைகளுக்கு RTE பற்றிய தகவலை கொண்டு பொய் சேருங்க. நன்றி.